SEMPOZYUM BİLDİRİ KİTABINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu

    Tarım stratejik bir sektördür. Tarım ürünlerine olan talep insanlık tarihi kadar öncelere dayanmakta olup, insanoğlu var oldukça onlara duyulan ihtiyaç sürecektir. Bahçe bitkileri tarım ürünleri içerisinde önemli bir yere sahiptir. Türkiye, bahçe ürünleri üretimi ve ticaretinde dünyanın önde gelen ülkelerinden birisidir. Ancak günümüzde fındık, bazı kuru meyveler, turunçgiller, domates, kiraz, incir ve kesme çiçek dışında dış pazarda güçlü ve sürekli rekabet oluşturabildiğimiz türler bulunmamaktadır.  Oysa ülkemizde, bazı tropik ve subtropik ürünler hariç dünya üzerinde yetiştirilen pek çok bahçe ürünü ekonomik olarak yetiştirilebilmektedir. Hızla değişen tüketici taleplerini karşılayacak kalitede ürün elde edilememesi, derim ve sonrası dönemde oluşan kayıpları minimize edecek ölçüde soğuk zincirin kurulamaması, lojistik ve izlenebilirlikteki yetersizlik en büyük eksiklikler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bütün bunlar ve pazarlama tekniklerindeki eksiklikler ürettiğimiz bahçe ürünlerinin ancak az bir kısmının ihraç edilebilmesine olanak vermektedir. Bu durum, bahçe ürünlerinin depolanması ve pazarlanması konularının ülkemiz için ne ölçüde önemli olduğunu ortaya koymaktadır.
    Türkiye’de bahçe ürünlerinde görülen kayıpların minimize edilmesi ve bu ürünlerin iç ve dış satım olanaklarının iyileştirilebilmesi için bahçe ürünlerinde derim ve derim sonrası dönemde görülen mevcut sorunların en kısa sürede çözümlenmesi gerekmektedir. Bunun için her şeyden önce çağdaş bilim ve teknolojinin ışığında, ülkemiz koşullarında kapsamlı çok sayıda bilimsel çalışmanın yapılması gerekmektedir. Ayrıca elde edilen sonuçların yaygınlaştırılması, uygulamaya konulması ve özel sektörle buluşturulması sürecin başarısı için kaçınılmazdır. Bunu sağlamanın en önemli araçlarından birisi bu alanı kapsayan bilimsel toplantılar organize etmektir. Bu amaçla ilk olarak 1997 yılında Yalova’da düzenlenen, Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumunun yedincisi SDÜ, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü ve Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliği ile 4-7 Ekim 2016 tarihleri arasında Eğirdir (Isparta) ‘de düzenlenecektir. Konuyla ilgili tüm paydaşları bir araya getirerek sunulacak araştırma sonuçlarını ve yeni gelişmeleri paylaşmak ve sektörün taleplerine yönelik araştırmaları yaygınlaştırmak sempozyumun temel hedefleri arasındadır. Bu alanda çalışan bilim insanları, kamu ve özel kurum çalışanlarının katılım oranının yüksek olması sempozyuma güç katacaktır.  

Saygılarımızla

Sempozyum Düzenleme Kurulu